dijous, 27 de maig del 2010

Daraomai. 1,2,3 Poma. Circ en Transhumància. La Central del Circ

De Daraomai. 1,2,3 Poma. Circ en Transhumància. La Central del Circ
Circ que o! Pirineus de circ promou la realització d’accions i activitats en el sector del circ en els àmbits de la formació, creació, difusió i exhibició en els territoris tranfronterers d’Aragó, Catalunya i Midi-Pyrénées durant els anys 2009, 2010 i 2011.
Circ que o! Pirineus de circ s’enmarca en el programa de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra. És un projecte que vol ser una plataforma innovadora que permeti consolidar el sector del circ a l’espai pirinenc-mediterrani, tôt donant-li renom internacional.
El projecte, de tres anys de durada, té tres objectius principals:
- Afavorir la integració del sector del circ a l’espai transfronterer.
- Reforçar les sinèrgies locals i transfronterers entre les entitats participants.
- Reforçar el treball, l’economia i la creació acompanyant millor als creadores de projectes.
www.daraomai.com
www.circqueo.eu
www.lacentraldelcirc.cat