dijous, 16 de desembre del 2010

Call me "Maria" de Adrián Schvarzstein-Sergi Estebanell. Lasala, Sabadell. 11-12-2010

De Call me "Maria" de Adrián Schvarzstein-Sergi Estebanell. Lasala, Sabadell. 11-12-2010

Reportatge Fotogràfic ... Call Me "Maria"
... Teatro-Circo y Rock´n Roll!

En un bar qualsevol de la Barcelona dels ‘50, ens
trobem amb uns personatges arquetípics, amarats
d’aquest ambient tant entranyable, que la
vida social de l’època fèia quotidià: el futbol, jugar
a cartes, cançons espanyoles que s’escoltaven
a la ràdio o que algú desentonava tocant una vella
guitarra, xafardeig de barri i qualsevol novetat
eren temes que normalment acolorien aquests
locals.
El públic seguia amb la seva quotidianitat, fi ns
que un bon dia uns mariners americanos apareixen
quasi fortuitament al local duent amb ells un
dels primers discos de Rock’n Roll. Aquest bar es
converteix aleshores en punt de contacte entre els
“locals“ (“l’españolito”) i el “visitant” americà,
que crida l’atenció degut a la seva vestimenta,
llengua i costums. Públic i personatges seran els
testimonis d’una veritable revolució i els protagonistes
d’un xoc entre cultures, de la trobada
i l’intercanvi que forma part de la història de
qualsevol civilització.

Una Obra d'Adrián Schvarzstein: En codirecció amb: Sergi Estebanell

Español
En un bar cualquiera de la Barcelona de los '50, nos
encontramos con unos personajes arquetípicos, empapados
de este ambiente tan entrañable, que la
vida social de la época hacía cotidiano: el fútbol, jugar
a cartas, canciones españolas que se escuchaban
en la radio o que alguien desentonaba tocando una vieja
guitarra, chismorreo de barrio y cualquier novedad
eran temas que normalmente coloreaban estos
locales.
El público seguía con su cotidianidad, fin ns
que un buen día unos marineros americanos aparecen
casi fortuitamente en el local llevando con ellos un
primeros discos de Rock'n Roll. Este bar se
convierte entonces en punto de contacto entre los
"locales" ("el españolito") y el "visitante" americano,
que llama la atención debido a su vestimenta,
lengua y costumbres. Público y personajes serán los
testigos de una verdadera revolución y los protagonistas
de un choque entre culturas, del encuentro
intercambio que forma parte de la historia de
cualquier civilización.

Una Obra de Adrián Schvarzstein: En co-dirección con: Sergi Estebanell
www.callmemaria.com
www.xirriquiteula.com
www.lasalateatre.cat